• In sách, kỷ yếu

   

  Kỷ yếu là một dạng nhật ký được ghi lại đưới dạng văn xuôi của một cá nhân, nhóm hay của một tổ chức, đơn vị được tập hợp lại thành cuốn sách.

  Kỷ yếu trước khi in thường được biên soạn lại nội dung với ngôn từ chân thành và tự nhiên hơn và đi kèm với những  hình ảnh minh họa.

  Kỷ yếu chủ yếu được làm ra chủ yếu để lữu giữ những hình ảnh, ký ức của bản thân, tập thể chứ không mang tính chất phát hành rộng rãi đến nhiều người trong xã hội.

  Kỷ yếu được nhiều người đặt thiết kế và in nhất hiện nay là kỷ yếu lớp, kỷ yếu trường học sau mỗi dịp khóa học kết thúc hoặc nhân kỷ niệm lễ tốt nghiệp để làm quà kỷ niệm trong ngày ra trường.

  Trong thiết kế kỷ yếu, những  hình ảnh minh họa các sự kiện hoặc ảnh chân dung, ảnh hội nhóm hoặc ảnh sinh hoạt tập thể là điều chắc chắn không thể thiếu trong mỗi cuốn kỷ yếu, do vậy lời khuyên của tôi muốn gửi đến bạn đó là truóc khi tiến hành in kỷ yếu, cần phải có thời gian chuẩn bị trước để thu thập đầy đủ nội dung, hình ảnh và trình tự sắp xếp một cách logic, khoa học.

  Khi bạn cần tư vấn các thông tin cụ thể để có một cuốn kỷ yếu đẹp, thực sự có ý nghĩa, hãy liên hệ với tôi theo số 0963.85.85.77 / 0934.455.465  để được hỗ trợ các dịch vụ miễn phí về thiết kế, soạn thảo, biên tập nội dung.v.v.