• Kỷ yếu đào tạo cán bộ 2014

  Trong những cuốn kỷ yếu mà tôi đã thực hiện, đa số các cộng tác thường chưa nắm rõ về trình tự để có được một cuốn kỷ yếu đẹp và mang đầy đủ ý nghĩa, do vậy cuốn kỷ yếu thường bị chậm so với kế hoạch đặt ra.

  Một trong những nguyên nhân là do đối tác chưa chuẩn bị đầy đủ các nguồn tư liệu về hình ảnh (nhất là những hình ảnh trong quá khứ) tiếp đến là nội dung các bài viết còn chuẩn bị sơ sài, đơn giản.

  in ky yeu lop hoc

  Đối với mỗi đối tượng in kỷ yếu, sẽ có phong cách  thiết kế kỷ yếu khác nhau. Như đối với Đảng, quân đội cần có mầu sắc đỏ và những hình ảnh nghiêm trang; đối với kỷ yếu khoa học cần những hình ảnh minh họa rõ nét, bài viết súc tích, ngắn ngọn, dễ hiểu; Kỷ yếu dành cho các bạn sinh viên, học sinh mang tính vui nhộn, mầu sắc trẻ trung. 

  Dưới đây tôi xin giới thiệu một vài trang trong cuốn kỷ yếu của lớp đào tại cán bộ - chiến lược khóa II của Học Viện Quốc Phòng mà chúng tôi vừa hoàn thành cuối năm 2014.

  in-ky-yeu-dep

   

  Chúc bạn luôn sống lại những kỷ niệm đẹp mỗi khi đọc và gấp cuốn kỷ yếu lại.