• Giới thiệu kỷ yếu đại học Y lớp YA2 (1985-1991)

   

  Trường Đại học Y khoa Huế được thành lập ngày 28 tháng 3 năm 1957, từ năm 1975 về trước qui mô đào tạo nhỏ, Trường mới đào tạo được trên 200 Bác sĩ. Qua gần 50 năm xây dựng và phát triển đặc biệt hơn 30 năm sau ngày thống nhất đất nước, Trường Đại học Y khoa Huế đã không ngừng vươn lên thực hiện tốt các nhiệm vụ của nhà trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh và chỉ đạo tuyến y tế cơ sở. Trong 50 năm qua, Trường đã đào tạo được hơn 9.000 Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân đại học và đào tạo được gần 3.000 học viên Sau đại học tốt nghiệp ra trường.

  in ky yeu dai hoc y

  Trong nhiều năm qua, nhà trường đã đào tạo nên bao lớp cán bộ ngành Y, trong đó có lớp YA2 niên khóa 1985-1991.

  Dưới đây là một vào hình ảnh được in trong cuốn kỷ yếu của lớp mà tôi đã trích lọc một số trang nhằm giới thiệu cùng bạn đọc

  in ky yeu dai hoc y 1

  in ky yeu dai hoc y 2

  in ky yeu dai hoc y 3

  in ky yeu dai hoc y 4

  in ky yeu dai hoc y 5

  in ky yeu dai hoc y 6

  in ky yeu dai hoc y 7

  in ky yeu dai hoc y 8

   

  Khi bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về viết bài hoặc in kỷ yếu, xin hãy liên hệ với tôi theo số 0963.85.85.77 / 0934.455.465 để được tư vấn trợ giúp

   

  Đọc thêm: Cách chụp hình đẹp trong in kỷ yếu; tham khảo bài viết hay trong in kỷ yếu