• Lịch treo tường 12 tờ năm 2015 (mẫu 1)

  Trong các loại lịch thì loại lịch treo tường có hình ảnh phong cảnh là loại lịch dễ biếu và tặng nhất. Trong các bài viết giới thiệu về sản phẩm, chúng tôi sẽ cố gắng biên tập để gửi đến các bạn từng bộ lịch trong năm 2015. Trong bài viết này chúng tôi mong giới thiệu đến quý vị cuốn lịch treo tường năm 2015 tương ứng với 12 tháng trong năm cùng những phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp.

    

  lich treo tuong 2015 T1

  Lịch treo tường tháng 1 năm 2015

   

  lich treo tuong 2015 T2

  Lịch treo tường tháng 2 năm 2015

   

  lich treo tuong 2015 T3

  Lịch treo tường tháng 3 năm 2015

   

  lich treo tuong 2015 T4

  Lịch treo tường tháng 4 năm 2015

   

  lich treo tuong 2015 T5

  Lịch treo tường tháng 5 năm 2015

   

  lich treo tuong 2015 T6

  Lịch treo tường tháng 6 năm 2015

   

  lich treo tuong 2015 t7

  Lịch treo tường tháng 7 năm 2015

   

  lich treo tuong 2015 T8

  Lịch treo tường tháng 8 năm 2015

   

  lich treo tuong 2015 T9

  Lịch treo tường tháng 9 năm 2015

   

  lich treo tuong 2015 T10

  Lịch treo tường tháng 10 năm 2015

   

  lich treo tuong 2015 T11

  Lịch treo tường tháng 11 năm 2015

   

  lich treo tuong 2015 T12

  Lịch treo tường tháng 12 năm 2015

  Lưu ý khi lựa chọn nhà thiết kế và in