• In hóa đơn, phiếu thu chi

   

  Hóa đơn và phiếu thu, chi là một trong những chứng từ không thể thiếu trong bất kể Công ty, cửa hàng kinh doanh nào.

  Phiếu thu là một loại giấy tờ thể hiện hoàn tất một quá trình giao dịch giữa bên bán (cung cấp dịch vụ) với bên mua (sử dụng dịch vụ). Phiếu là 1 hình thức giúp cho cả 2 bên hiểu là mình đã thanh toán và bên khách hàng đã trả tiền, nó chỉ được thừa nhận giữa hai bên và trong luật pháp khi có tranh chấp xảy ra. 

  Hóa đơn là một loại giấy tờ yêu càu thanh toán các mặt hàng hoặc cung cấp dịch vụ được phát hành bởi bên bán. Sau khi bên mua hoặc được hưởng dịch vụ thanh toán thì bên bán sẽ xác nhận vào hóa đơn như phiếu thu, nhung được Nhà nước (cơ quan thuế) bảo hộ quyền thanh toán hoặc tri trả cho những khoản được ghi trên hóa đơn.

   

   

  in hoa don

  in hoa don do

  in phieu thu chi 

  Doanh nghiệp muốn in hóa đơn phải hoàn thành các thủ tục với Chi cục thuế quản lý trực tiếp. Khi bạn cần in hóa đơn, phiếu thu hãy liên hệ với tôi theo số 0963.85.85.77 / 0934.455.465 để được tư vấn kịp thời và có mức giá ưu đãi nhất.