• Báo giá in tiêu đề thư

  BẢNG BÁO GIÁ IN TIÊU ĐỀ THƯ A4
   

  TÊN SẢN PHẨM & QUY CÁCH SẢN PHẨM
   

  SỐ LƯỢNG

  Đ.GIÁ

  In 1  màu

  Đ.GIÁ

  In 2 màu

  Đ.GIÁ

  In 3 màu

  Đ.GIÁ

  In 4 màu

  • TIÊU ĐỀ THƯ A4
  •  
  • Định lượng giấy: Ốp 80
  • Kích thước: 29.7 x 21cm
  • In Offset 1 mặt siêu nét
  • Thời gian giao hàng 4 ngày
  • Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội
  •  

  1000

  470đ

  670đ

  870đ

  1000đ

   

  2000

  340đ

  440đ

  540đ

  630đ

   

  3000

  300đ

  360đ

  430đ

  500đ

   

  4000

  280đ

  330đ

  380đ

  440đ

   

  5000

  260đ

  310đ

  350đ

  400đ

   

  10.000

  230đ

  260đ

  290đ

  320đ

  • TIÊU ĐỀ THƯ A4
  •  
  • Định lượng giấy: Ốp 100
  • Kích thước: 29.7 x 21cm
  • In Offset 1 mặt siêu nét
  • Thời gian giao hàng 4 ngày
  • Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội
  •  

  1000

  530đ

  730đ

  930đ

  1100đ

   

  2000

  390đ

  490đ

  590đ

  690đ

   

  3000

  350đ

  420đ

  490đ

  550đ

   

  4000

  325đ

  380đ

  440đ

  490đ

   

  5000

  310đ

  360đ

  400đ

  450đ

   

  10.000

  280đ

  300đ

  330đ

  350đ

  • TIÊU ĐỀ THƯ A4
  •  
  • Định lượng giấy: Ốp 120
  • Kích thước: 29.7 x 21cm
  • In Offset 1 mặt siêu nét
  • Thời gian giao hàng 4 ngày
  • Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội
  •  

  1000

  580đ

  780đ

  980đ

  1100đ

   

  2000

  430đ

  530đ

  630đ

  730đ

   

  3000

  400đ

  460đ

  530đ

  600đ

   

  4000

  360đ

  420đ

  460đ

  530đ

   

  5000

  355đ

  400đ

  440đ

  500đ

   

  10.000

  320đ

  340đ

  370đ

  410đ